Harfa evangheliei online dating

10-Nov-2017 00:00 by 5 Comments

Harfa evangheliei online dating - Cam4 chat porno

Penticostalii trebuie să plătească sectei zece la sută din veniturile lor lunare.

Suportul pentru această propovăduire constă în relatarea privind pogorârea Duhului Sfînt la Cincizecime, descrisă în capitolul 2 din Faptele Apostolilor.

Unele secte penticostale susțin două trepte ale experienței harului: nașterea din nou și botezul cu Duhul Sfînt, iar altele mai adaugă una, cea a sfintirii.

Ca notă individuală, penticostalii practică „ungerea cu untdelemn” pentru vindecarea de boli și au o pasiune pentru minuni și vindecări miraculoase, acestea fiind atribuite Duhului Sfînt.

Masele voiau ceva nou, iar acest nou nu a întîrziat să vină sub lozinca „Dumnezeu face o lucrare nouă”.

Una dintre miscările de „trezire religioasă” din Statele Unite a fost și așa-numită „Ploaie Târzie” (Latter Rain) condusă de A. Tomlinson, inițial un simplu distribuitor de cărti al American Bible Society.

Spre sfârsitul secolului XIX, America era deja plictisită de numeroasele și sporadicele „treziri religioase”.

Mulți predicatori ambulanți se compromisesera prin tertipurile la care apelau pentru a încălzi mulțimile.Glosolalia a fost identificată cu pogorîrea Sfîntului Duh de la Cincizecime și s-a afirmat că evenimentul descris în Biblie poate avea loc oricînd dacă credinciosul se roagă fierbinte lui Dumnezeu.Dobîndirea unei astfel de „umpleri cu Duhul Sfînt” a devenit țintă celor care doreau mai mult.Uleiul cu care se face ungerea de către pastor sau de către proorocul înzestrat cu „darul vindecării” este ulei alimentar obișnuit – Muntenia, Floriol, etc.În adunările penticostale pot fi întîlniti „prooroci” care „proorocesc în alte limbi”.Celor care întreabă despre această li se răspunde că tălmaciul nu traduce cuvînt cu cuvînt „proorocia”, ci îi traduce „duhul”.